Night running, all night runningStar-studded, …

Night running, all night running
Star-studded, not far from it
We’re running, all night running
Cold-blooded, all night running

@beck